Sam är född i Stockholmsförorten Tensta och är son till två syrianska föräldrar som invandrade från Syrien vid början av 80-talet. Med en mamma som hade tillbringat halva sitt liv inom kyrkan som körledare så kom hans uppfostran att präglas av den syrianska kulturen och tydliga riktlinjer om vad som var rätt och fel. Utöver det såg hans pappa till att hålla honom ständigt aktiv genom att skjutsa Sam till bland annat fotbollsträningar, innebandyträningar och musikskolan. Förutsättningarna för att sluta upp som en laglydig medborgare i vuxenlivet var således väldigt höga tack vare föräldrarnas ständiga närvaro. Men trots goda omständigheter inledningsvis så skulle det dyka upp situationer som skulle kunna få honom ur balans.

Det nalkades mönstring inför lumpen och Sam befann sig ute på gården i förortens Tensta för att meddela nyheterna till kompisarna. När han yttrade orden fick genast en reaktion han inte var förberedd på:

”Va? Ska du kriga för Sverige? Fuck Sverige. Du är inte svensk. Du är syrian.”

Som vilken lättpåverkad ungdom som helst i den åldern så valde Sam att ta till sig av det kompisarna hade sagt till honom. Det ledde till att han tackade nej till militärtjänstgöring, ett beslut som han skulle ångra resten av sitt liv. Men trots det lyckades han hålla en strikt kurs ungdomsåren igenom fram till 25-årsåldern när han fick sitt första heltidsjobb inom säkerhetsbranschen, och det var även här han skulle börja känna en annan typ av samhörighet till Sverige.

Under åren reflekterade Sam över den tråkiga synen som hans barndomskompisar hade på Sverige. Samma inställning skulle komma att lysa igenom i takt med att kriminaliteten i landet ökade, där framförallt ett polisförakt var väldigt centralt. När det kom till Sams syn på det hela så var det hela väldigt självklart. Hade det inte varit för Sverige som tog emot hans föräldrar vid 80-talet så hade han fötts i Syrien och därefter tillhört den syriska armén, ett öde som med all sannolikhet hade lett till den tidig död.

Med det faktumet i hand kände Sam istället en stor tacksamhet och uppskattning gentemot Sverige, och detta ville han nu förmedla genom att bidra till samhället med goda samhällsinsatser. Med hjälp av sitt jobb inom säkerhetsbranschen kunde han göra en positiv förändring för samhället och medborgarna, men viljan att påverka i större utsträckning gjorde att han valde att utbilda sig vidare i branschen till Säkerhetskoordinator.

Plötsligt träffades Sverige av en våldsvåg som tidigare aldrig hade skådats. Detta berörde Sam på en sån nivå att han skiftade riktning i sitt arbete. Han kände nu ett ansvar att nå ut till de ungdomar som hade blivit rekryterade till gängen och som genomförde alla våldsdåd. Sverige befann sig nu i en tid där man behövde företrädare från förorten som hade lyckats den laglydiga vägen som kunde förespråka för och sälja in livet som laglydig medborgare, och Sam tog gladeligen sig an den rollen för att göra skillnad.